Phó Trưởng ban (Ban Nghiên cứu g Bùi Thanh Xuân

Phó Trưởng ban (Ban Nghiên cứu g Bùi Thanh Xuân
Ban Nghiên cứu Giáo dục thường xuyên, Viện Khoa học giáo dục Việt Nâm
Quốc gia: Việt Nam
Tiểu sử:

Cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

20 năm kinh nghiệm về nghiên cứu giáo dục, giáo dục thường xuyên - học tập suốt đời

Các lĩnh vực quan tâm: giáo dục thường xuyên; giáo dục kĩ năng sống; giáo dục quyền con người; CSE (GD giới tính, tình dục toàn diện); hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp; tư vấn tâm lý

Giáo dục thường xuyên

Giáo dục thường xuyên là một trong hai thành tố của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Theo nghĩa hẹp, giáo dục thường xuyên bao gồm ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics