Ths. Phạm Hoàng Nhung

Ths. Phạm Hoàng Nhung
Các lệnh định nghĩa dữ liệu (DDL)

Giới thiệu về các kiểu dữ liệu và các lệnh định nghĩa, thao tác trên dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Trong nhiều năm gần đây, thuật ngữ Cơ sở dữ liệu - Database đã trở nên quen thuộc trong nhiều lĩnh vực. Các ứng dụng tin học vào ...

Giới thiệu

Giới thiệu những nét chính về ngôn ngữ truy xuất cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL)

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

Các hệ thống cơ sở dữ liệu là công cụ không thể thiếu cho việc quản lý thông tin, và khóa học về lý thuyết và thực hành ...

Kiến trúc nhân bản(Replication)

Nhân bản là một kĩ thuật quan trọng và hữu hiệu trong việc phân bố cơ sở dữ liệu (CSDL) và thực thi các Stored procedure. Kĩ thuật ...

Lời nói đầu - Cơ sở dữ liệu

Các hệ thống cơ sở dữ liệu là công cụ không thể thiếu cho việc quản lý thông tin, và khóa học về lý thuyết và thực hành ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics