Tài liệu

Đi làm ăn xa - phương thức tăng thu nhập gia đình

Social Sciences

Tóm tắt

Đi làm ăn xa - một hình thức của di cư vì mục tiêu kinh tế - được xem là một trong những chiến lược sinh tồn; nói cách khác, là vì sự mong muốn cải thiện đời sống của con người (xem thêm D.S. Massey: 1990, Pernia: 1994, v.v...), đặc biệt là đối với người sống ở các vùng chịu nhiều hạn chế về kinh tế, cũng như hạn chế về các cơ hội phát triển khác. Sự phát triển không đồng đều giữa các vùng, các địa phương, nhất là giữa thành thị và nông thôn đã làm tăng khoảng cách thu nhập và cơ hội việc làm giữa các nơi. Trong điều kiện của nền kinh tế mở, khoảng cách địa lý đã không còn là vấn đề quan trọng. Con người có thể đến bất cứ nơi nào có thể nhằm có cuộc sống tốt hơn, mà nơi địa phương do các điều kiện đặc thù không thể đáp ứng đủ mức sống cá nhân và gia đình của họ. Họ không chỉ vì những nhu cầu cơ bản như ăn, mặc, ở, v.v... mà còn vì một nhu cầu rất quan trọng khác, đó là phát triển (tiếp cận các điều kiện giáo dục, tiếp cận thành tựu khoa học - kỹ thuật, hưởng thụ văn hóa, v.v...). Trong nghiên cứu về “Các nguồn gốc xã hội và kinh tế của nhập cư”, D.Massey đi đến kết luận rằng, di cư là một chiến lược “đa dạng hóa và làm giảm rủi ro cho thu nhập hộ gia đình” (Massey: 1994). Nghiên cứu của UNDP (1998) cũng cho thấy, những người di cư có sự đóng góp nhất định cho kinh tế hộ gia đình. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ cho thấy mức độ đóng góp chủ yếu tập trung ở những hộ trung bình; còn những hộ nghèo, hộ khá và giàu thì hầu như thu nhập không tăng mấy. Nghiên cứu không lý giải vì sao, mà chỉ dừng lại ở việc mô tả sự khác biệt ở mức đóng góp giữa các nhóm hộ có người di cư. E. M. Pernia, khảo sát tình hình di cư nông thôn - đô thị, cho kết quả là việc di cư từ nông thôn ra đô thị đã giúp cho việc giảm nghèo ở nông thôn (Pernia: 1994). Nghiên cứu của Nguyễn Văn Chính cũng cho biết kết quả tương tự, rằng di cư nông thôn - đô thị mang lại những chuyển đổi về mặt đời sống xã hội tại vùng quê gốc của những hộ gia đình có người xuất cư như mức sống, cơ hội việc làm,...

Nội dung

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự