Tài liệu

Phân đoạn thị trường

Business

Phân đoạn thị trường giúp Doanh nghiệp tập trung vào việc phục vụ những bộ phận nhất định của thị trường, từ đó gíup Doanh nghiệp đề ra các biện pháp nhằm ổn định và mở rộng thị trường của mình. Do vậy, có thể hiểu phân đoạn thị trường là quá trình phân chia và tiêu dùng thành nhóm trên cơ sở những điểm khác biệt nhau về nhu cầu, về tính cách hoặc hành vi.

Phân đoạn thị trường theo yếu tố địa lý.

Đòi hỏi phải phân chia thị trường thành những đơn vị địa lý khác nhau như quốc gia, vùng, tỉnh, thành phố. Doanh nghiệp có thể quyết định hoạt động trong một hay vài vùng địa lý hay tất cả các vùng nhưng chú ý đến sự khác biệt về nhu cầu, sở thích, tâm lý của người tiêu dùng theo từng vùng khác nhau.

Phân đoạn theo yếu tố nhân khẩu học.

Là việc phân chia thị trường thành những nhóm trên cơ sở những biến nhân khẩu học như tuổi tác, gới tính, quy mô gia đình, thu nhập nghề nghiệp, học vấn, tôn giáo, chủng tộc. Các biến nhân khẩu học là cơ sở để phân biệt các nhóm khách hàng. Sở dĩ như vậy là do sở thích và mức độ sử dụng của người tiêu dùng và cùng một nhóm thường gắn bó chặt chẽ, tương đồng nhau. Lý do khác nữa là các biến nhân khẩu học thường dễ đo lường hơn so với các biến khác.

Những biến phân đoạn thị trường theo yếu tố nhân khẩu học.

Các biến Các phân chia.

Tuổi tác Dưới 6 tuổi, 6 – 11 tuổi, 12 – 19 tuổi, 20 – 34 tuổi, 35 – 49 tuổi,

50 – 64 tuổi, 65 tuổi trở lên

Giới tính Nam, nữ

Quy mô 1 – 2người, 3 – 4 người, 5 người trở lên.

Chu kỳ sống Độc thân, gia đình trẻ chưa con, gia đình trẻ có con, gia đình

của gia đình

Thu nhập 400.000 VND, 400.000 – 1.000.000VND,

1.000.000- 4.000.000VND,

Nghề nghiệp Bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, công nhân, nông dân…

Họ vấn Tiểu học, THCS,THPT,THCN,CĐ,ĐH.

Tôn giáo Đạo phật, Thiên chúa giáo, Cao đài.

Dân tộc Kinh, Mường, Mán, Thái, Tày, Nùng.

Phân đoạn thị trường theo yếu tố tâm lý.

Người tiêu dùng sẽ được chai thành các nhóm khác nhau trên cơ sở sự khác biệt về lối sống, nhân cách, tầng lớp, mức độ hiểu biết ( trình độ). Những người cùng trong một nhóm nhân khẩu học cũng có sự khác biệt cơ bản về tiêu dùng vì họ có sự khác nhau về yếu tố tâm lý. Một người có trình độ học vấn cao cùng tuổi với một người có học vấn thấp thì nhu cầu về các loại hàng hoá sẽ khác nhau.

Những biến phân đoạn thị trường theo yếu tố tâm lý.

Các biến Các phân chia.

Tầng lớp xã hội Hạ lưu, trung lưu, thượng lưu.

Lối sống Truyền thống, hiện đại.

Tính cách Trầm tĩnh, sôi nổi, thích giao du.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự