Tài liệu

Hội thảo quốc tế kỷ niệm 30 năm Hiệp định Paris (1973 - 2003)

Social Sciences

Nội dung

  1. Hội thảo quốc tế kỷ niệm 30 năm Hiệp định Paris (1973 - 2003)
  2. Viện Xã hội học tổng kết công tác năm 2002 và đề ra phương hướng công tác năm 2003
  3. Hội thảo kết quả nghiên cứu khoa học năm 2002 của Viện Xã hội học
  4. Nhóm nghiên cứu Viện Xã hội học với đánh giá: “Nhận diện các phương pháp và cách tiếp cận hướng tới những hộ gia đình nghèo nhất với sự hỗ trợ của WES”

Tham khảo chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự