Tài liệu

Tin tức xã hội học

Social Sciences

Nội dung

  1. Trao đổi khoa học với Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc tại Bắc Kinh
  2. Giới thiệu mô hình quỹ tương tế
  3. Trao đổi học thuật về chủ đề “Thiết kế và cải cách phúc lợi xã hội”, “Ý nghĩa và đo lường nghèo khổ”
  4. Hội thảo khoa học Việt Nam – Nhật Bản về ngôn ngữ
  5. Cơ sở đào tạo sau đại học Viện Xã hội học tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sỹ cho các học viên khóa V

Tham khảo chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự