Tài liệu

Thông tin Xã hội học

Social Sciences

Tóm tắt

Vừa qua thủ trưởng cơ sở đào tạo sau Đại học viến xã hội học thuộc trung tâm khoa xã hội học và nhân văn quốc gia đã tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm về công tác đào tạo sau đại học của cơ sở tính từ ngày Viện xã hội học được nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học đối với chuyên nghành xã hội học (12/1994 Đào tạo cao học, 4/1995 đào tạo nghiên cứu sinh)

Nội dung

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự