Tài liệu

Thắt chặt vấn đề an ninh mạng

Science and Technology

Thắt chặt vấn đề an ninh mạng

Việc sử dụng mạng LAN gia tăng với tỷ lệ cao trong những năm vừa qua. Điều này dẫn đến có nhiều thông tin quan trọng được lưu hành trên chúng. Các thông tin này cần phải được bảo vệ trước những truy cập không được phép. Một trong những vấn đề đối với mạng LAN chia sẻ đường truyền chung là chúng dễ dàng bị thâm nhập. Bằng cách gắn vào một cổng, một máy tính của người dùng thâm nhập có thể truy cập được tất cả các thông tin được truyền trên nhánh mạng. Nhánh mạng càng lớn thì mức độ bị truy cập thông tin càng cao, trừ khi chúng ta thiết lập các cơ chế an toàn trên Hub.

Hình 6.4 – VLAN tăng cường an ninh mạng

Một trong những kỹ thuật ít tốn kém và dễ dàng quản lý nhất để tăng cường tính bảo mật là phân nhánh mạng thành nhiều vùng quảng bá, để cho phép nhà quản trị mạng hạn chế số lượng người sử dụng trong từng nhóm VLAN và ngăn cấm những người khác thâm nhập vào mà không có sự cấp phép từ ứng dụng quản trị các VLAN. VLAN vì thế cũng cung cấp các bức tường lửa bảo mật, hạn chế những truy cập có tính cá nhân của người dùng và ghi nhận được những sự thâm nhập không mong muốn cho nhà quản trị mạng.

Cài đặt cơ chế phân đoạn mạng là xu hướng hiện nay. Các cổng của switch được nhóm lại dựa vào kiểu của ứng dụng và quyền truy cập thông tin. Các ứng dụng và các tài nguyên được bảo vệ thường được đặt trong một VLAN an toàn. Các tính năng an toàn cao hơn có thể được đưa vào bằng cách sử dụng danh sách điều khiển truy cập (Access Control List) để hạn chế việc truy cập vào nhóm mạng này dựa vào việc cấu hình trên các switch và router. Các hạn chế này có thể được thực hiện dựa trên địa chỉ của các máy trạm, kiểu ứng dụng hay kiểu của giao thức.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự