Tài liệu

Thêm mới, xóa, thay đổi vị trí người sử dụng mạng

Science and Technology

Thêm mới, xóa, thay đổi vị trí người sử dụng mạng

Các cơ quan xí nghiệp thường hay sắp xếp lại tổ chức của mình. Tính trung bình, có từ 20% đến 40% các tác vụ phải di dời hàng năm. Việc di dời, thêm và thay đổi là một trong những vấn đề đau đầu nhất của các nhà quản trị mạng và tốn nhiều chi phí cho công tác quản trị nhất. Nhiều sự di dời đòi hỏi phải đi lại hệ thống dây cáp và hầu hết các di dời đều cần phải đánh địa chỉ mới cho các máy trạm và cấu hình lại các Hub và các router.

VLAN cung cấp một cơ chế hiệu quả để điều khiển những thay đổi này, giảm thiểu các chi phí liên quan đến việc cấu hình lại Hub và các router. Các người dùng trong các VLAN có thể chia sẻ cùng một mạng với cùng một địa chỉ mạng / mạng con mà không quan tâm đến vị trí vật lý của họ.

Khi người sử dụng trong một VLAN di dời từ vị trí này đến vị trí khác, do họ vẫn ở trong VLAN trước đó nên địa chỉ mạng của máy tính họ không cần phải thay đổi. Những thay đổi về vị trí có thể thực hiện một cách dễ dàng bằng cách gắn máy tính vào một cổng mới của switch có hỗ trợ VLAN và cấu hình cho cổng này thuộc VLAN mà trước đó máy tính này thuộc về.

Hình 6.2 – Định nghĩa VLAN

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự