Ngô Bá Hùng, Phạm Thế Phi

Ngô Bá Hùng, Phạm Thế Phi
Giáo trình mạng

Các khái niệm liên quan đến mạng máy tính. Những vấn đề liên quan đến truyền dữ liệu trong mạng máy tính. Nguyên tắc thiết kế phân tầng ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics