Giáo trình

Lập trình truyền thông

Science and Technology

Mục đích, yêu cầu về lập trình truyền thông

Tác giả: unknown

Mục đích về lập trình truyền thông

Chương này nhằm cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan về các vấn đề có liên quan trong lập trình truyền thông

Yêu cầu về lập trình truyền thông

Sau khi hoàn tất chương này, bạn có thể:

  • Giải thích được Cơ chế giao tiếp liên quá trình (Inter-Process Communication ) là gì.
  • Mô tả chức năng, nhiệm vụ của các tầng trong mô hình OSI.
  • Định nghĩa về giao thức và biện luận được sự cần thiết của giao thức trong truyền thông .
  • Mô tả về bộ giao thức TCP/IP.
  • Định nghĩa mô hình Client – Server.
  • Phân biệt được 2 chế độ giao tiếp: Nghẽn và Không nghẽn.
  • Phân biệt được các kiểu kiến trúc chương trình.
Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự