Giáo trình

Tạp chí xã hội học -năm 1997

Science and Technology

Những vấn đề xã hội sau 10 năm đổi mới ở Việt Nam

Tác giả: Tương Lai

Tóm tắt

Kể từ 1986, Việt Nam 10 năm thử nghiệm một chuyển đổi lớn lao mà chỉ trước đó vài năm khó có ai có thể hình dung nổi. Một kiến trucst sư người Pháp – Ông Edouard de PenGuilly – Trong một hội thảo khoa học ở Hà Nội đã nhận xét rằng: “Lịch sử cổ xưa và hiện đại của dân tộc này cho thấy họ luôn luôn tìm ra những giải pháp độc đáo cho những vẫn đề gặp phải”. Liệu có thể xem những quyết sách được đề ra trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam 10 năm qua là những giải pháp độc đáo không?

Nội dung

  1. Tính năng động của xã hội
  2. Cuộc đua tranh dưới áp lực của thị trường
  3. Những vấn đề của tâm trạng xã hội

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự