Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 1 năm 2000

Social Sciences

Xã hội học Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ 21

Tác giả: Bùi Đình Thanh

Tóm tắt

Cùng với nhân dân tòan thể giới, nhân dân ta đang sống những ngày tháng cuối cùng của thế kỷ 20 và chuẩn bị hành trang để bước vào thế kỷ 21. Trong lịch sử lâu đời của dân tộc, chưa bao giờ có một thế kỷ mang nhiều ý nghĩa sâu sắc như thể kỷ 20. Những thập niên đầu thế kỷ, đất nước Việt Nam chìm trong cảnh nô lệ lầm than dưới sự thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân Pháp

Nội dung

  1. Về mặt xã hội học vĩ mô, những biến đổi nhanh chóng và sâu sắc về các mặt thông tin, sinh học, công nghệ, kinh tế, xã hội, văn hóa, trong thời đại hiện nay tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của các quốc gia, dân tộc, dù ở phương Đông hay phương Tây, dù ở phía Bắc hay phía Nam
  2. Một trong những vấn đề nổi bật của xã hội học vĩ mô là vấn đề toàn cầu hóa, không những chỉ về mặt kinh tế mà còn bao trùm lên mọi mặt của đời sống xã hội quốc tế
  3. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, hàng loạt vấn đề quan trọng đang được đặt ra trước các nhà xã hội học.

Tham khảo chi tiết ở đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự