Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 1 năm 2001

Social Sciences

Nghiên cứu làng Việt: Các vấn đề và triển vọng

Tác giả: Bùi Quang Dũng

Tóm tắt

Nội dung

  1. Lịch sử làng mạc
  2. Chế độ ruộng đất và cơ cấu xã hội
  3. Cộng đồng làng xã
  4. Làng và Họ
  5. “Đổi mới” và Làng đương đại

Tham khảo chi tiết ở đây

Tập tin đính kèm

Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự