Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 1 năm 2005

Social Sciences

Chiến lược sống của người cao tuổi trước những biến đổi của gia đình nông thôn hiện nay.

Tác giả: Bế Quỳnh Nga

Tóm tắt

Gia đình là một thể chế xã hội quan trọng, đặc biệt đối với xã hội nông thôn. Ở Việt Nam hiện nay, gia đình đang phải đối mặt với những khó khăn do biến đổi kinh tế xã hội, cùng với nhà nước và cộng đồng , gia đình có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo phúc lợi và chăm sóc người cao tuổi . Đây là nhóm người già với những đặc trưng riêng( tuổi cao, sức khỏe yếu, mất sức lao động, v.v…), họ được xem như một nhóm yếu thế trong gia đình và cần được sự chăm sóc của gia đình.

Nghiên cứu về chiến lược sống của người cao tuổi nông thôn trước sự biến đổi của gia đình là một hướng tiếp cận mới trên cơ sở những nghiên cứu tổng thể về gia đình và về người cao tuổi ở Việt Nam. Bối cảnh một xã hội đang chuyển đổi như ở Việt Nam hiện nay là một điều kiện thuận lợi cho phép nắm bắt được sựu chuyển đổi từ truyền thống sang hiện đại của gia đình nông thôn của Việt Nam, đồng thời nhận diện được cơ chế thích ứng của người cao tuổi trước những biến đổi đó . Xuất phát từ thực tiễn trên, trong khuôn khổ đề tài cấp viện, tác giả đã chọn đề tài “ Chiến lược sống của người cao tuổi trước những biến đổi của gia đình nông thôn hiện nay. Bìa viết này là một kết quả chính dựa trên tài liệu nghiên cứu định tính tại hai xã Ninh Hiệp và Yên Thường (Gia Lâm. Hà Nội).

Nội dung

  1. Xắp xếp gia đình
  2. Các quan hệ xã hội và gia đình
  3. Thay lời kết luận

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự