Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 2 năm 2000

Social Sciences

Các nguồn gốc phương pháp luận và phương pháp của xã hội học

Tác giả: Bùi Quang Dũng

Tóm tắt

Nội dung

  1. Triết học kinh nghiệm
  2. Thực chứng luận
  3. Điều tra xã hội
  4. Một vài nhận xét

Tham khảo chi tiết ở đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự