Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 3 năm 1996

Social Sciences

Ảnh hưởng của các biến số trung gian đến tử vong ở Việt Nam

Tóm tắt

Ảnh hưởng của các biến số trung gian đến tỉ lệ tử vong ở Việt Nam. Câc nghiên cứu trước đây về tử vong trẻ em ở Việt Nam đã tập trung xem xét tác đọng tử vong của một số các biến số như tuổi người mẹ, số con và các biến số kinh tế - xã hội như học vấn của cha mẹ, thu nhập (Swenson và c.s, 1993; Dang và Pham, 1995). Tuy nhiên, những kiến thức và thông tin về thực trạng tử vong của trẻ em và trẻ sơ sinh ở Việt Nam còn rất hẹo. Thực tế này trước hết là do thiếu những số liệu tin cậy và đầy đủ, nhưng mặt khác còn vì một số liệu hiện có không đến được tay các chuyên gia thành thạo trong kĩ thuật phân tích. Nhằm mặt khắc phục những nhược điểm trên , bài viết của chúng tôi cố gắng xem xét tác động của khoảng cách sinh đến mức độ tử vong trẻ em trên bình diện quốc gia, sử dụng số liệu điều tra 1994 ICDS do tổng cục Thống kê tiến hành thu thập.

Nội dung

 1. Tử vong trẻ em ở Việt Nam
 2. Lược đồ phân tích
 3. Số liệu và phương pháp
  1. Đặc điểm số liệu
  2. Phương pháp phân tích
  3. Mô tả các biến số
 4. Kết quả phân tích mô tả
  1. Các biến sô người mẹ và trẻ em
 5. Kết qur phân tích đa biến
 6. Tóm tắt và kết luận

Chi tiết xem tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự