Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 4 năm 2001

Social Sciences

Hòa giải ở nông thôn miền Bắc Việt Nam

Tác giả: Bùi Quang Dũng

Tóm tắt

Nội dung

  1. Nhóm sơ cấp
  2. Tổ hòa giải
  3. Quy ước
  4. Chính quyền
  5. Một vài nhận xét

Tham khảo chi tiết ở đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự