Tài liệu

Các loại thiết bị sử dụng trong mạng LAN

Science and Technology

Các loại thiết bị sử dụng trong mạng LAN

Để xây dựng mạng LAN, người ta thường dùng các thiết bị sau:

  • Card giao tiếp mạng (NIC- Network Interface Card)
  • Dây cáp mạng (Cable)
  • Bộ khuyếch đại (Repeater)
  • Bộ tập trung nối kết (HUB)
  • Cầu nối (Brigde)
  • Bộ chuyển mạch (Switch)
  • Bộ chọn đường (Router)
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự