Tài liệu

Chương trình tập huấn chuyên sâu, STEMEM Lào Cai 2019

Science and Technology

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU STEMEM LÀO CAI 2019

Ngày 23/08/2019

 

Buổi

Thời gian

Chủ đề

Nội dung

Mục tiêu

Ghi chú

Sáng

08:00 – 09:30

Quy trình thiết kế một chủ đề tích hợp STEM

- Các bước xây dựng một chủ đề tích hợp STEM

- Cách thực hiện từng bước trong quy trình

Giáo viên có thể tự xây dựng được các chủ đề tích hợp STEM trong môn học

 

09:30 – 10:15

Trải nghiệm STEM

- Tham gia một hoạt động trải nghiệm STEM: Đường ống dẫn nước

Phân biệt được quy trình tổ chức một hoạt động STEM và một hoạt động trò chơi

 

10:15 – 11:00

Quy trình 6E trong dạy và học STEM

- Phân tích các pha E trong việc xây dựng giáo án STEM

- Phân tích các pha E trong việc dạy học STEM

Trình bày được đầy đủ các pha E và ý nghĩa của các pha trong quy trình lên giáo án và dạy học

 

NGHỈ TRƯA

Chiều

13:30 – 14:00

Toán trong giáo dục STEM

 

 

TS. Lê Chí Ngọc

(Chuyên đề Toán:

- Toán phổ thông

- Dự án toán phổ thông, ứng dụng kiến thức Toán phổ thông)

14:00 – 14:30

Cơ bản về lập trình

- Tổng quan về lập trình (khái niệm lập trình, lập trình trực quan, thuật toán, ngôn ngữ lập trình...)

- Giới thiệu phần mềm lập trình kéo thả Kidscode (Giao diện, các tính năng, các lỗi thường gặp,  một số khối lệnh cơ bản, nạp chương trình...)

Giáo viên nắm được các kiến thức cơ bản về lập trình, biết sử dụng phần mềm lập trình, các khối lệnh cơ bản, xử lý được một số lỗi thường gặp.

 

14:30 – 16:15

Nền tảng phần cứng của Arduino

- Giới thiệu về Arduino

- Kết nối link kiện phụ trợ (led, còi, cảm biến...)

- Hoạt động trải nghiệm (Thực hành mạch nhấp nháy led, mạch điều khiển còi, mạch sử dụng cảm biến)

Giáo viên nắm được các kiến thức cơ bản về nền tảng phần cứng của Arduino, biết cách kết nối phần cứng với board mạch để lập trình và điều khiển các board mạch mở rộng hoặc linh kiện phụ trợ kết nối với board mạch vi xử lý

 

 

16:15 – 16h:30

Thảo luận

Câu hỏi và thảo luận

Giải đáp các thắc mắc của giáo viên, các xử lý một số lỗi thường gặp

16:15 – 16h:30

 

Ngày 24/08/2019

Sáng học riêng hệ THPT và THCS

 

Chương trình tập huấn cho hệ THPT:

 

Buổi

Thời gian

Chủ đề

Nội dung

Mục tiêu

Ghi chú

Lớp khoa học

Sáng

08:00 – 09:00

Phương pháp nghiên cứu khoa học và thiết kế kĩ thuật trong dạy học STEM trong trường THPT

- Quy trình nghiên cứu khoa học và thiết kế kĩ thuật trong thực tế và áp dụng trong dạy học theo dự án khoa học và thiết kế kĩ thuật

Xây dựng được quy trình làm dự án cho học sinh

 

09:00 – 10:00

Thực hành các vấn đề kĩ thuật trong giáo án mẫu: Nông nghiệp thông minh

- Thực hành thiết kế mô hình nông nghiệp hiện đại

- Thực hành mạch điện và điện tử tự động

Làm được mô hình nông nghiệp thông minh để đưa vào dạy học

 

 

 

 

 

 

 

10:00-11:00

(Gộp với lớp Công nghệ THPT)

Thực hành thiết kế giáo án

Giáo viên chia nhóm theo trường thiết kế một giáo án theo chủ đề tự chọn

 

 

Nghỉ trưa

Lớp công nghệ (Chủ đề: Nông nghiệp thông minh)

Sáng

08:00 – 08:30

Mô hình nông nghiệp thông minh 

- Đặt ra các yêu cầu kỹ thuật về mô hình Nông nghiệp thông minh và đưa ra giải pháp

- Giới thiệu một số mô hình nông nghiệp thông minh

- Giới thiệu các link kiện, dụng cụ hỗ trợ mô hình nông nghiệp

- Hướng dẫn thiết kế các mạch điều khiển trong mô hình nông nghiệp thông minh

Giáo viên biết xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh, biết ứng dụng các mạch điều khiển tăng tính năng thông minh cho mô hình nông nghiệp, biết đưa ra các yêu cầu kỹ thuật (các thông số cần điều khiển) và giải pháp cho mô hình nông nghiệp thông minh

 

08:30 – 10:00

Thực hành thiết kế, lắp ráp và lập trình một số mạch điều khiển cho mô hình NN thông minh

- Đưa ra yêu cầu của mạch điều khiển

- Thiết kế mạch điều khiển

- Lắp ráp, lập trình điều khiển

- Chạy thử, đánh giá kết quả

- Giáo viên biết cách thiết kế và lập trình điều khiển một số thông số cho mô hình nông nghiệp thông minh

 

10:00-11:00

(gộp với lớp Khoa học THPT)

Thực hành thiết kế giáo án

 Giáo viên chia nhóm theo trường thiết kế một giáo án theo chủ đề tự chọn

 

 

Nghỉ trưa

 

Chương trình tập huấn cho hệ THCS:

Buổi

Thời gian

Chủ đề

Nội dung

Mục tiêu

Ghi chú

Lớp khoa học

Sáng

08:00 – 09:00

Phương pháp nghiên cứu khoa học và thiết kế kĩ thuật trong dạy học STEM trong trường THCS

- Quy trình nghiên cứu khoa học và thiết kế kĩ thuật trong thực tế và áp dụng trong dạy học theo dự án khoa học và thiết kế kĩ thuật

Xây dựng được quy trình làm dự án cho học sinh

 

09:00 – 10:00

Thực hành các vấn đề kĩ thuật trong giáo án mẫu: Xây nhà chống lũ

- Thực hành thiết kế mô hình nhà chống lũ

- Xây dựng ý tưởng dạy học

Làm được mô hình nhà chống lũ và giáo án

 

 

10:00-11:00

(Gộp với lớp Công nghệ THCS)

Thực hành thiết kế giáo án

Giáo viên chia nhóm theo trường thiết kế một giáo án theo chủ đề tự chọn

 

 

Nghỉ trưa

Lớp công nghệ (Chủ đề: Nhà chống lũ)

Sáng

08:00 – 08:30

Mô hình nhà chống lũ 

- Giới thiệu một số mô hình chống lũ

- Một số mạch cảnh báo lũ

Giáo viên biết được một số mô hình nhà chống lũ, biết tích hợp và lập trình điều khiển các mạch cảnh báo lũ

 

09:00 – 10:00

Thực hành thiết kế, lắp ráp và lập trình một số mạch điều khiển cảnh báo lũ

- Đưa ra yêu cầu của mạch điều khiển, cảnh báo

- Thiết kế mạch

- Lắp ráp, lập trình điều khiển

- Chạy thử, đánh giá kết quả

- Giáo viên biết thiết kế, lắp ráp và lập trình điều khiển một số mạch cảnh báo lũ

 

10:00-11:00

(Gộp với lớp Khoa học THCS)

Thực hành thiết kế giáo án

 

 

 

Nghỉ trưa

 

Chiều chia hai khối THCS và THPT

Chương trình tập huấn cho hệ THPT:

 

Buổi

Thời gian

Chủ đề

Nội dung

Mục tiêu

Ghi chú

Khối THPT

Chiều

13:30 – 14:30

Phương pháp nghiên cứu khoa học & Quy trình thiết kế kỹ thuật - Trình bày kết quả

Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu khoa học và quy trình thiết kế kỹ thuật

Phân biệt điểm giống và khác nhau của Phương pháp NCKH và Quy trình TKKT

Lưu ý các vấn đề khi trình bày kết quả

Hiểu được các bước trong Phương pháp NCKH và Quy trình TKKT

Vận dụng vào trình bày kết quả dự án nghiên cứu KHKT

 

14:30 – 16:00

Trình bày giáo án chủ đề STEM theo nhóm trường

Nhóm GV các trường chuẩn bị bài báo cáo trên giấy A0. Sau đó, các nhóm lần lượt trình bày.

Các nhóm GV khác và giảng viên góp ý, nhận xét.

Các nhóm GV (theo trường) hoàn thiện sơ bộ giáo án STEM có thể triển khai trong năm học.

 

16:00 – Kết thúc

 

 

 

 

Lễ Bế mạc – Trao chứng chỉ

 

Chương trình tập huấn cho hệ THCS:

 

Buổi

Thời gian

Chủ đề

Nội dung

Mục tiêu

Ghi chú

Khối THCS

Chiều

13:30 – 14:30

Phương pháp nghiên cứu khoa học & Quy trình thiết kế kỹ thuật - Trình bày kết quả

Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu khoa học và quy trình thiết kế kỹ thuật

Phân biệt điểm giống và khác nhau của Phương pháp NCKH và Quy trình TKKT

Lưu ý các vấn đề khi trình bày kết quả

Hiểu được các bước trong Phương pháp NCKH và Quy trình TKKT

Vận dụng vào trình bày kết quả dự án nghiên cứu KHKT

 

14:30 – 16:00

Trình bày giáo án chủ đề STEM theo nhóm trường

Nhóm GV các trường chuẩn bị bài báo cáo trên giấy A0. Sau đó, các nhóm lần lượt trình bày.

Các nhóm GV khác và giảng viên góp ý, nhận xét.

Các nhóm GV (theo trường) hoàn thiện sơ bộ giáo án STEM có thể triển khai trong năm học.

 

16:00 – Kết thúc

 

 

 

 

Lễ Bế mạc – Trao chứng chỉ

 

Chuyên đề Toán:

-       Toán phổ thông

-       Dự án toán phổ thông, ứng dụng kiến thức Toán phổ thông

 

Thông tin thêm về chương trình tập huấn STEMEM Lào Cai 2019

Dự án STEM Vietnam được hỗ trợ bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, tổ chức thực hiện bởi các thành viên của Liên minh STEM Vietnam cùng sự đồng hành của Quỹ Vietnam (The Vietnam Foundation).
 • Chủ nhiệm dự án: TS. Dương Tuấn Hưng, Cựu du học sinh Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) năm 2014, Viện Hoá học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
 • Thành phần tham gia dự án:
  • Cựu du học sinh Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF)
  • Quỹ Việt Nam (Vietnam Foundation)
  • Liên minh STEM (Học viện sáng tạo S3, Học viện Kidscode STEM)
  • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
  • Thầy cô giáo, học sinh tại các trường tham gia dự án
Đánh giá:
5.0 dựa trên 1 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự