Tài liệu

Hệ thống quản trị mạng

Science and Technology

Hệ thống quản trị mạng

Để giúp nhà quản trị mạng có thể theo dõi được tất cả các lĩnh vực liên quan đến công tác quản trị mạng, các thiết bị phần cứng và phần mềm mạng cần được thiết kế và cài đặt theo hướng hỗ trợ công tác quản trị mạng cho nhà quản trị. Sau đó, người ta thiết kế các phần mềm chuyên dùng cho công tác quản trị mạng. Sự phối hợp giữa phần cứng và phần mềm quản trị mạng này hình thành nên một hệ thống quản trị mạng.

Hiện nay có nhiều hệ thống quản trị mạng khác nhau, tuy nhiên hầu hết chúng đều có kiến trúc chung giống như hình dưới đây:

Hình 8.1 – Kiến trúc của một hệ thống quản trị mạng

Trong kiến trúc này, các trạm làm việc đầu cuối (End station) như là máy tính, máy in mạng, các thiết bị nối mạng như Hub, switch, router, ... cần thiết phải theo dõi trạng thái hay điều khiển. Chúng được gọi là các thiết bị được quản trị (Managed Device).

Máy tính mà trên đó ta cài phần mềm cho phép nhà quản trị mạng thực hiện các thao tác quản trị mạng được gọi là Trạm quản trị mạng (NMS-Network Management Station), đôi khi còn gọi là Hệ thống quản trị mạng (Network Management System). Phần mềm cài đặt trên trạm quản trị này được gọi là Thực thể quản trị mạng (Management Entity).

Mỗi thiết bị được quản trị có chạy một chương trình để cho phép chúng gởi thông báo về thực thể quản trị mạng các sự kiện bất thường xảy ra trên chúng (ví dụ như một giá trị ngưỡng nào đó bị vượt qua) cũng như nhận và thi hành các mệnh lệnh do thực thể quản trị mạng gởi đến. Phần mềm chạy bên trong các thiết bị được quản trị này được gọi là các Tác nhân (agent).

Nhiệm vụ của các agent là thường xuyên theo dõi trạng thái của thiết bị mà nó đang chạy trên đó. Agent sẽ thường xuyên ghi nhận lại các giá trị của các thông số phản ánh tình trạng của thiết bị mà nhà quản trị quan tâm vào một cơ sở dữ liệu nằm bên trong thiết bị. Cơ sở dữ liệu này được gọi là Cơ sở thông quản trị (MIB-Management Information Base).

Mỗi khi nhà quản trị mạng muốn biết thông tin về trạng thái của một thiết bị nào đó, nhà quản trị mạng sẽ gọi thực hiện một chức năng tương ứng trên phần mền quản trị mạng. Khi đó, thực thể quản trị mạng sẽ gởi một lệnh đến tác nhân trên thiết bị tương ứng. Tác nhân sẽ dò trong cở sở thông tin quản trị thông tin mà nhà quản trị mong muốn để gởi ngược về cho thực thể quản trị mạng. Phần mềm quản trị mạng sẽ hiển thị lên màn hình, thường dưới dạng đồ họa, cho nhà quản trị xem.

Việc giao tiếp giữa thực thể quản trị mạng và tác nhân quản trị mạng đòi hỏi phải tuân thủ một giao thức nào đó. Giao thức này được gọi là giao thức quản trị mạng (Network Managment Protocol). Một phần mềm quản trị mạng chỉ quản lý được các thiết bị khi chúng sử dụng cùng giao thức quản trị mạng với phần mềm quản trị mạng. Để một phần mềm quản trị mạng có thể quản trị được các thiết bị của các nhà sản xuất khác nhau, cần thiết phải chuẩn hóa giao thức quản trị mạng. Hiện tại có một số giao thức sử dụng phổ biến như:

  • Giao thức quản trị mạng đơn giản (SNMP – Simple Network Management Protocol)
  • Giao thức theo dõi mạng từ xa (RMON – Remote Monitoring)
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự