Tài liệu

Vượt qua các rào cản vật lý

Science and Technology

Vượt qua các rào cản vật lý

VLAN cung cấp một cơ chế mềm dẻo trong việc tổ chức lại cũng như thực hiện việc phân đoạn mạng. VLAN cho phép bạn nhóm các cổng của switch và người sử dụng vào những cộng đồng có cùng một mối quan tâm.

Việc nhóm các cổng và người dùng vào những cộng đồng cùng một mối quan tâm, được biết đến như việc tổ chức các VLAN, có thể được thiết lập với một switch hoặc trên nhiều switch được nối lại với nhau trong một cơ quan xí nghiệp. Bằng việc nhóm các cổng và người sử dụng thuộc các switch khác nhau, một VLAN có thể trải rộng trên một tòa nhà hay nhiều tòa nhà.

Thêm vào đó, vai trò của router mở ra bên cạnh vai trò truyền thống của một bức tường lửa (firewall) và xóa các thông tin quảng bá dựa trên chính sách, quản lý quảng bá và thực hiện chọn đường và phân phối. Các router duy trì hoạt động cho các kiến trúc switch được cấu hình VLAN bởi vì chúng cung cấp cơ chế giao tiếp giữa các nhóm mạng được định nghĩa. Giao tiếp ở tầng 3 được cài vào trong switch hoặc cung cấp bên ngoài là một bộ phận tích hợp trong của bất kỳ một kiến trúc switch hiệu suất cao nào.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự