Ngô Bá Hùng, Phạm Thế Phi

Ngô Bá Hùng, Phạm Thế Phi
Giáo trình mạng

Các khái niệm liên quan đến mạng máy tính. Những vấn đề liên quan đến truyền dữ liệu trong mạng máy tính. Nguyên tắc thiết kế phân tầng ...

Lập trình truyền thông

Được biên soạn trong khuôn khổ dự án ASVIET002CNTT “Tăng cường hiệu quả đào tạo và năng lực tự đào tạo của sinh viên khoa Công nghệ Thông ...

Thiết Kế Và Cài Đặt Mạng Điện

Ngày nay, mạng máy tính đã trở thành một hạ tầng cơ sở quan trọng của tất cả các cơ quan xí nghiệp. Nó đã trở thành một ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics