Tài liệu

Các chủ đề thảo luận (Discussion) - Tiếng Việt ngành kinh tế

Social Sciences

Các chủ đề thảo luận (Discussion)

 • Trong xã hội hậu công nghiệp, cơ cấu ngành kinh tế có xu hướng chuyển đổi như thế nào?
 • Theo đánh giá của em, Việt Nam có thể và nên phát triển mặt hàng nào trong xuất khẩu?
 • Nêu sự khác biệt về tỷ trọng các ngành kinh tế trong cơ cấu ngành của các nước phát triển và đang phát triển.
 • Quá trình phát triển của kinh tế Việt Nam có thể chia thành mấy giai đoạn? Điểm khác nhau cơ bản giữa hai giai đoạn là gì?
 • Tìm các thành phố được coi là trung tâm kinh tế của mỗi vùng kinh tế trọng điểm.
 • Một thương hiệu được xây dựng trên những tiêu chí nào?
 • Những cơ sở nào làm nên giá trị của một thương hiệu? Lấy ví dụ cụ thể bằng việc phân tích giá trị một thương hiệu nổi tiếng của nước các anh chị.
 • Anh/chị hãy lấy một ví dụ cụ thể để minh họa cho các khái niệm thương hiệu/đồng thương hiệu/thương hiệu chính/thương hiệu phụ.
 • Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, giữa thương hiệu thời trang cao cấp và trung cấp, loại nào bị ảnh hưởng nhiều hơn? Vì sao?
 • Từ những hiểu biết thực tế của anh chị, anh chị hãy đánh giá: mạng di động nào sẽ phát triển nhất trong những năm sắp tới? Lí do?
 • Anh chị hãy chỉ ra những ưu nhược điểm chính của các hãng điện thoại di động
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự