Tài liệu

Tài liệu cần đọc, môn học tiếng Việt ngành kinh tế

Social Sciences

Tài liệu cần đọc

Từ khóa: tài liệu cần đọc, readings, Tiếng Việt ngành kinh tế

Readings: - Tiếng Việt ngành kinh tế (Đỗ Hồng Dương), VOER tại địa chỉ http://voer.edu.vn/content/col10509/latest/

- Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế thương mại (Nguyễn Chí Quế)

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự